EZO.sk, s.r.o.

mobil: 0903 980 100   
e-mail: obchod@ezo.sk
telefón: +421-(0)51-77 31 380

Sídlo
Hviezdoslavova 7
080 01 Prešov

IČO: 36474169
DIČ: 2020008837
IČ DPH: SK2020008837

OR Okr. súd Prešov, vložka č. 12930/P

Dozorné úrady

Úrad verejného zdravotníctva SR

Trnavská cesta 52,
826 45 Bratislava

Slovenská obchodná inšpekcia

Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
P. O. BOX 29
Prievozská 32
827 99 Bratislava